Vi stödjer 

Avhärdnings-, nitrat- och humusfilter

Helautomatiska kabinettfilter som tar hand om både de synliga och osynliga problemen som orsakas av hårt vatten - utgör ett effektivt skydd mot igenkalkning av rör och maskiner. Filtret finns även i en version som avsevärt sänker halten av nitrater och eliminerar humusmissfärgning.


   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support