Vi stödjer 

Avsyrningsfilter

Helautomatiskt filter som minskar problemen med aggressivt vatten - skyddar mot sönderfrätning av rör, varmvattenberedare och maskindelar. Filtren renar också från utfällda föroreningar och mindre mängd järn. Filterfunktionen skall vara jämn.


   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support