Vi stödjer 

Biofilter

Allsidiga filter som renar vattnet från humus, tungmetaller, färg, lukt och smak. Biofiltren är inte spolbara - filtermassan byts när den blivit mättad av föroreningarna. Filter med silverimpregnerad massa hämmar eventuell bakterietillväxt. Detta filter lämpar sig ofta för fritidshus.


   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support