Vi stödjer 

Borrhålstryckning / Brunnsservice

Geotec-företagen gör inte enbart nya brunnar. Vi sysslar också med borrhålstryckning och brunnsservice.

Många äldre brunnar behöver rehabiliteras p g a igenslammning och igensättningar. Vi som tillhör Geotec utför därför både mekanisk och kemisk rensning av borrade brunnar.

Vi utför även hydraulisk tryckning av bergborrade brunnar, för att vidga vattenförande sprickor och därmed öka brunnarnas kapacitet.
Ca 90% av alla hydrauliskt tryckta brunnar har härigenom fått ökad kapacitet.

Georec-företagen erbjuder också ett brett register av pumpar. Vi utför service på hela pumpanläggningar med jämna intervaller eller vid haverier.

Om din brunn ger för lite vatten - kontakta ett Geotec-företag - då får du ett professionellt arbete utfört.


   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support