Vi stödjer 

Geotecs typgodkända energibrunn

GEOTECs energibrunnar har i september 2000 typgodkänts av SWEDCERT.

SWEDCERT är ett ackrediterat organ för certifiering av personal och produkter samt för tredjepartskontroll.
Dess verksamhet sker med tonvikt på neutralitet, oberoende och öppenhet.

Godkännandet av GEOTECs energibrunn omfattar rör och rördelar som utgör kollektorn samt foderrör.
Kollektorn är ett i sig typgodkänt polyetensystem bestående av rör (diam. 40 mm) och rördelar som sammansvetsas på fabrik.
Rörsystemets övre del är avsedd att monteras i marknivå och sytemets nedre del avsedd att utgöra avslutning vid brunnens botten.
Som köldbärare skall en etanol-vattenblandning användas.   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support