Vi stödjer 

Geotecs typgodkända vattenbrunn

GEOTECs vattenbrunnar har i oktober 2000 typgodkänts av SWEDCERT.

SWEDCERT är ett ackrediterar organ för certifiering av personal och produkter samt för tredjepartskonroll. Dess verksamhet sker med tonvikt på neutralitet, oberoende och öppenhet. Godkännandet av GEOTECs vattenbrunnar omfattar samtliga "i-hålet" komponenter, tryckkärl samt rördelssats och gäller under förutsättning att en "av GEOTEC utbildad och godkänd" borrare utför installationerna.
Typgodkännandet gäller såväl grusfilter- samt bergborrade brunnar.

Samtliga ingående komponenter (pumpar, kablar, tryckkärl, vattenledningar m m ) är godkända/certifierade av respektive tillsynsmyndighet (SEMKO, Boverket, SA eller SIS).
Samtliga använda komponenter och monteringsdetaljer är väl utprovade och kända för sin kvalitet och funktionssäkerhet. I övrigt skall, i tillämpliga delar, de krav och föreskrifter som anges i dokument Normbrunn -97 följas.


   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support