Vi stödjer 

En brunn med rent vatten

Malawi ligger i sydöstra Afrika och är ett ganska litet land, bara lite större än Lappland. Sociala orättvisor, korruption, brist på dricbart vatten och en växande aidsepidemi hör till landets största problem.

Två tredjedelar av befolkningen i Malawi överlever på mindre än en dollar om dagen och en fjärdedel av barnen dör innan de fyllt fem år. Brist på rent vatten är en orsak till att måmga barn drabbas av dödliga sjukdomar som t.ex. kolera och hepatit.

Sörmlands Brunnsborrning AB bidrar med pengar som julgåva till biståndsorganisationen Plans arbete för barn runt om i världen.

www.plansverige.org

   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support