Vi stödjer 

Vattenanalys

Den som har egen brunn ansvarar själv för att vattenkvaliten. Det är därför viktigt att du har kunskap om kvaliten på ditt dricksvatten. Vattnet ska naturligtvis inte vara ohälsosamt att dricka och inte heller skada ledningar, maskiner eller missfärga tvätt.
Dagens miljöpåverkan har orsakat att vattnet i grävda brunnar i stora delar av Sverige har för lågt pH, s k surt vatten, vilket ökar risken för korrosionsskador med vattenskador som följd. Dessutom kan olika typer av bergarter ge upphov till oönskade halter av metaller i driksvattnet.

Vill du veta vilken vattenkvalitet du har i din brunn kan miljökontoret i din kommun förmedla vattenprov till det laboratorium de använder. Sterila flaskor och provtagningsanvisningar finns att hämta på miljökontoret.

   
   
   
  
     Created by Flens IT-Support